「ADHD學童 — 全方位支援」 家長講座

04/06/2011 ~ 04/06/2011

「ADHD學童 — 全方位支援」 家長講座

主辦機構: 協康會

* 服務對象-就讀小一至小六ADHD學童的家長


請瀏覽宣傳單張 (a)

請瀏覽宣傳單張 (b)